Tjänster
- Installation
- Consulting
- Support
- Utbildning/kurser
- Filemakerutveckling
- komplett leverans inkl. hårdvaror (datorer, server, ipads osv.)
För frågor om eFIMS användning som exempelvis utbildning eller hjälp att migrera data kan du ta hjälp av en konsult från oss.

Vad kan vi göra för dig?:
Vi hjälper dig så att du snabbt kommer igång med vår lättanvända programvara eFIMS. Chatta med oss, ring och boka ett personligt besök.
Vi har 1 MOBILT KONTOR för att åka runt i Sverige och presentera eFIMS/ ISCOM Consulting och hjälpa dig med uppstarten.