Consulting


ISCOM Consulting AB är ett tjänsteföretag med gedigen rådgivningserfarenhet.

Vårt fokus är ställt på resultatorienterad rådgivning med målet att förbättra intäkts- och kostnadssituationen för våra kunder och vidareutveckla transparens och effektivitet.

ISCOM Consulting AB är en pålitlig partner som effektivt och flexibelt stöder sina klienter. Särskilda situationer kräver individuella lösningar.

Våra rådgivare omsätter konsekvent kunskaper, mångårig erfarenhet och kreativitet på ett strikt kundorienterat sätt.